Kontakt

Biuro

Wrocławski Instytut Kultury
ul. Świdnicka 8B
50-067 Wrocław
wroclawski@instytutkultury.pl